نمایش شبی در طهران به روی صحنه رفت.

: مهشید حسینیان
: (به ترتیب ورود) امیر اسدی، مهشید حسینیان، نیما اعتصام، محمدرضا حسن زاده، محمودرضا معینی، محمد حسن حسینیان، مبینا احرار، فراز نسیبی، فاطمه توکلی، آرش چگینی، زهرا احمدی، کیمیا شمس الدین، رضا خسروفر
شبی سرنوشت ساز در سال ۱۳۲۰ که دراکولا و سیندرلا وارد میشوند …
: قاسم هتلچی

: محمد چرمشیر
: هدا چاهوشی
: حامد کاظمی
: زهرا هدایی
: محمود رضا معینی
: فاطمه توکلی
: فراز نسیبی
: گلبن ملتجی

دیدگاهتان را بنویسید