نمایش طعم گس مرگ به روی صحنه رفت.

: سعید سالمی
: سمیه پیریایی، علی فرزانه پور، حامد مقدم هستی، اکرمی راد، بلور سادات کسائیان، امیرحسین سید حاجی، اسماعیل سعید سالمی
در هر کجا و هر زمان و هر موقعیتی که باشی مرگ میادو پیدات میکنه دلیلش زیاد مهم نیست مهم اینه که وقتت تموم شده…..

: سمیرا پیریایی

: کوروش شمس
: سمیرا پیریایی
: محمود صادقی
: هانی گلشاهی
: سوگل امیری
: فرزانه فروندی

دیدگاهتان را بنویسید