نمایش طناب به روی صحنه رفت.

: بهزاد مجیدی
: علی فرجام، فرید گلریز، علی حیدری، مریم جمالی، علیرضا شاکری، نازنین امیری، ملیکا مقدم، حامد جبارزاده، بهزاد مجیدی
این طناب در دستان هر کسی میتواند باشد، اما اینجا در دستان ماست. نگاهمان کنید!

: بهزاد مجیدی

: پاتریک همیلتون
: علی فرجام
: مهدیه علیزاده
: الیا خواجه حسینی
: الهام مرادی
: علی باقری
: فرزاد مهردادی
: فاطمه آل صادق و عسل خلینا، شهرزاد آذخ
: هادی شجاع حیدری
: سپهر شیرزادی
: مهران شکری مقدم

دیدگاهتان را بنویسید