نمایش عاشقستان

 

: کیوان صباغ
: کیانوش احمدی
: محمود ساعی، سیامک زین الدینی، فرزاد آیتی، مرجان آقانوری، مهدی رمضان‌زاده، ستوده خیاطی، مهرداد نصیری، عباس رحمانی مطلق، رضا کاشی‌لو


: فرزاد ابوعلی، صادق لرکی، محمدعلی رحمانی
: فرزاد ابوعلی، آرمین رجایی، امیرحسین اصفهانی
: جواد نقدی آجقان
: مهتا چراغی، امیر مبارکی
: آزاده مالمیر
: مهرداد اشکانی
: کیانوش احمدی، کاظم کامور بخشایش

قصه عشق زمینی که تبدیل به عشق آسمانی می شود . شهریار باید اعزام شود اما وی عهدی دارد که …

دیدگاهتان را بنویسید