نمایش عصر متوسط‌ها به روی صحنه رفت.

: حسن بمبایی چی
: (به ترتیب ورود) حمید ذکیانی، عباس صابری، غزل نعیمی

: سینا آقایانی
: مهدی پارسی
: آیدا فرشادی
: الهام خضری پور، ریحانه برقانی
: آلبوم شهر، بازی ساخته‌ی بامداد افشار
: صدرا صباحی
: آیناز سلمانی

– با نگاهی به داستان «چه بارانی باشد چه آفتابی»، نوشته کازوئو ایشی گورو

 

دیدگاهتان را بنویسید