نمایش غروب روزهای آخر پاییز به روی صحنه رفت.

: اکبر حسنی
: پیام عزیزی، علی مدنی، الهه پور احسان

: فریدیش دورنمانت
: حمید سمندریان

: محمد زمان وفاجویی
: مجید قادری
: آیدا بیدار بخت ؛ پیام عزیزی
: مریم رودبارانی
: سحر بهمنی
: میلاد مشهدی خان
: مهدی آشنا، بابک آبرین، سینا بافتی
: بابک آبرین
: جمال سوزنده
: نسیم ملکی
: فاطمه عنابستانی
: آیدا ایمانی، ندا بیگلریان
: هادی نصر
: هادی اسکندری
: مهیار مدنی

نمایش بصورت همت عالی برای حمایت از اکبر حسنی در مواجهه با سرطان و ام اس تهیه تولید و اجرا شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید