نمایش غریبه های کامل به روی صحنه رفت.

: سیدعلی شانه ساز
: (به ترتیب حروف الفبا) زهرا آقاپور، مهرداد اقبالی، مرجان پورمحمودی، فاطمه شیشه چی، امیر فتحی، حامد کاویانی نسب، مریم کیان پیشه و نوید ناظری
چند زوج که دوستان صمیمی یکدیگرند، برای شام در خانه یکی از زوج ها، دور هم جمع می شوند. آنها در هنگام مهمانی، تصمیم به انجام بازی می گیرند و …

: سیدعلی شانه ساز، سعید زارعی
: نیما ببری
: سعید زارعی
: ساناز مجیدزاده
: سهیل احمدی
: روژا سحابی، هیوا بیگدلی
: سید علی شانه ساز
: یاسمن صفائی
: سپیده نقدی
: آرش زارع، مجتبی حبیبی
: شاهین صرفه جو
: محمد قربانی
: مصطفی کاظمی مطلق
: رضا گوران
: (به ترتیب حروف الفبا) سهیل احمدی، زهرا بالایی، محمد پور اکبر، ساحل خدادادی، شیرین زادخوش، محمدرضا صادقی، امیرعباس هژبرالساداتی، فاطمه شیشه چی

–  با اقتباسی از فیلم Perfetti sconosciuti

دیدگاهتان را بنویسید