نمایش غِلِفتی به روی صحنه رفت.

: مهیار احمدی
: فریبا منتظریان، آزاده اکبری، مجید اقبالی، آرزوکریمی زند، بردیا زاهدی، شادی ملکی راد، الهه لاری، شیوا نائری، علیرضا موسوی، ملیکا ضرابی، میثم نیکخواه، مریم شایسته، یاسمن بخشی، امیرمحمد کریمی، شایان عطاری نژاد، آرین شفیعی، محمدحسین تاجیک، امیرعباس صلاح، مهیار احمدی
شهر نیاز به شهردار جدید دارد و باید مسابقه‌ای برگذار کرد تا برنده مسابقه شهردار را مشخص کند.شهر نیاز به شهردار جدید دارد و باید مسابقه‌ای برگذار کرد تا برنده مسابقه شهردار را مشخص کند.

: الهه پرسون
: فاطمه نمازی
: امیر کبوتر صحرایی
: مروارید رضازاده
: شیوا نائری
: رامین بهادری
: مروارید رضازاده
: عسل کاوِِئی
: فاطمه کاظمی
: آرین ناصری مهر
: فاطمه نمازی

دیدگاهتان را بنویسید