نمایش فائزه یوسفی به روی صحنه رفت.

: حسین برفی نژاد
: فائزه یوسفی
۱۵ دقیقه بعد از اینکه آخرین نفر شما از سالن خارج شود فایزه یوسفی کشته می شود.

: رضا طالبی
: زهرا موسیوند
: مینا اسکندری
: بهرام رامه

تندیس بهترین بازیگری زن و جایزه بهترین نمایشنامه از دهمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر

دیدگاهتان را بنویسید