نمایش فاصله به روی صحنه رفت.

: حمیدرضا قاسمی
: علیرضا فتح علیان، ثنا ربیعی، امیر میرزاده، عسل عبداللهی، ابوالفضل مزینانی و کوروش اوضاعی
قصه ای عاشقانه از زندگی چند دوست است…

: سعید نوروزی

: مریم قلهکی
: مریم اصغری
: رسانه ی نمایش نت
: حسن روح پروری
: ابوالفضل مزینانی، کوروش اوضاعی
: حسین کرمی
: ارسلان صوفی
: گیتی شاکری (رسانه ی نمایش نت)
: مازیار آرام
: وحید زارعی
: سیروان قاسمی
: رحیمه صادقی، محمد مغفرت (رسانه ی نمایش نت)
: مریم قلهکی، حمیدرضا قاسمی
: مریم اصغری

دیدگاهتان را بنویسید