نمایش فخرالزمان به روی صحنه رفت.

: (آکتور ها) میر مهرداد سعادت اصفهانی، نرمین السادات کیان وند، آقا محمد خان خیرخواه و میتراخاتون آهور
دو خدمتکار (بهادر و مه لقا ) جهت تسلی دادن شازده رضا قلی میرزا فرزندِ زنِ صیغه ای محمد علی شاه قاجار از مرد جوانی به نام سیامک و دوست دخترش نوشین تقاضا میکنن تا البسه های فخرالزمان ( خواهر فوت شده شازده ) رو بر تن کرده و چند کلامی با شازده سخن بگوید که …

: میرزا ابراهیم عادل نیا
: محمد خان خیرخواه
: امیرخان خلیلی فر
: حامد خان اسماعیل وند
: کیهان السلطنه قهرمانی
: آیدین الممالک اکبری، امیرالدوله عباسی
: میر مهرداد سعادت
: نرگس السادات جوادی
: خواجه فرید یوسفی، محمد خان صمدی
: ثنابانو رضایی اورموی، مجید الدوله درویش نژاد
: یاسمن خاتون ثابت خرم
: حمیدالدوله حمزه پور
: زهرا الخاتون مولوی
: مهسابانو طاهر افشار، فاطمه السادات پور علی
: آیدین الممالک اکبری
: شانلی البانو ریاضی، علی الدوله بدلی
: ترکان خانم کلانتری
: وحید الدوله خداپرست

دیدگاهتان را بنویسید