نمایش قارچ به روی صحنه رفت.

: سپیده کیانی
: علیرضا هدایت، سهیل توانا، فرزاد هداوند خانی، مبینا دشتی، علی آقایی، فاطیماه بابایی، مصطفی احدی
داستان این نمایش سعی دارد نشان دهد انسان چگونه از همان ابتدای حضورش بر روی زمین تاکنون، به دنبال قدرت بوده و هر بار که سعادت را در داشتن یکی از ارکان قدرت پیدا می‌کند کاری جز افراط و تفریط انجام نمی‌دهد و در نهایت چاره‌ای جز گذر و یا حتی فرار ندارد.

: علیرضا هدایت

: علیرضا هدایت
: هرانوش اسدالله
: آرش پنجه شهر
: سپیده کیانی
: نگین سرخوش، ملیحه امیری
: افشین رشیدی، محمد یکه فلاح
: فرزاد هداوند خانی
: پوریاخطیبی کیا
: ناهید دارابی، امیر محمد ملکی، سعید پنجه شهر

دیدگاهتان را بنویسید