نمایش لابیرنت به روی صحنه رفت.

: فرناندو آرابال
: فرید عزیزی
: (به ترتیب حروف الفبا) پاشا ابراهیمی، محمدصادق اسدی، نگار اکبری، عماد آلبوشوکه، یسنا تات لاری، صبا تراب خانی، محمد حسینی، محمد خیرخواهان، سوگند دیناشی، امیررضا روزبهانی، محمد صادقی، فرید عزیزی، فرنوش فرهنگ، زهرا میثمی، فاطمه نعیمی.
دستیار کارگردان: پردیس فریدنی

: موسسه شنگرف هنر معاصر ایرانیان

: پویا خطیبی
: محمدرضا قیطاسی
: ثمین سالک
: محمد مسیبی
: امیر ترحمی
: فرید عزیزی، پردیس فریدنی، عماد آلبوشوکه
: نگین صابری
: شاهین پورحسین، سوگل جوادی مجد، تبسم شاهوردیانی، مژده غدیری
: مهدی پرویزی
: فراز فرداد، محمد صادقی
: ارشیا خرمی
: محمد نورمحمدی
: پردیس فریدنی
: گروه هنری شنگرف (عماد آلبوشوکه، محمد خیرخواهان، محسن مرادی، یسنا تات لاری، سوگند دیناشی، فرید عزیزی )
: یسنا تات لاری
: فریبا بیات
: محمدرضا قیطاسی
: طاها طباطباییان
: مریم شریعتی
: گروه هنری پژواک

 

دیدگاهتان را بنویسید