نمایش لرز به روی صحنه رفت.

: داریوش علیزاده
: (به ترتیب الفبا) سعید دشتی، نیکان راست قلم، آذین نظری، میثم نوروزی، قباد جمشید نژاد
مردی برای رسیدن به هدفش،،خانواده اش را به کوهستان می برد و ..

: فائزه صفوی

: رها جهانشاهی
: مسعود سقلاطون نیا
: پوریا اخوان
: داریوش علیزاده
: فرنیا احمدوند
: رهام بیگلو
: محمدصادق زرجویان
: حسان گورابی، قباد جمشید نژاد، نیلوفر فروغی
: کیمیا سوبری

دیدگاهتان را بنویسید