نمایش لورم ایپسوم به روی صحنه رفت.

: امیر امیری
: (اجراگران) علی باقری، تویک زادوریان، امیر امیری

: آریا دل‌فانی
: مهرداد متجلی
: محمد انجوی امیری

» کنداکتور سومین دوره رپرتوار عصر تجربه

 

دیدگاهتان را بنویسید