نمایش لوپارا به روی صحنه رفت.

: مهدی ربوشه
: سحر اسدی، مرتضی افتخاری، سعید جعفری، مهدی ربوشه، ملیکا عبدالهی، حجت کشاورز، شقایق مهدی پور، محمد نیازی
این نمایش شاید کنایه ای است از آنچه که “باید” یک روز، یک بار برای همیشه در مردان مان تغییر کند.

: شرکت داتیس تشخیص آریا

: مینا پیروزیان
: علی شمس، مینا پیروزیان
: سارا شعبانی
: میلاد درویشی، نسیم کاظمی نیک
: رضا جاویدی
: مهدی رضایی
: سمانه نظری
: امیرمحمد خلج، امیر ایزانلو
: ندا اسماعیلی

دیدگاهتان را بنویسید