نمایش لیلی وگروه 5+2 به روی صحنه رفت.

: امجد زمانی
: مهدی ملک محمدی، مژگان آرون، پرستو فرزامی پویا، هستی مهدوی، سمیه پرویزی، صالح ذوالفقاری، محدثه موسوی، محمدمهدی نثاری، امیرمحمد نثاری، زینب شیرزایی، امیررضا شیرمحمدی
مردی ایلیاتی که در سالهای بسیار دور عاشق شده و برایش شروط سنگین گذاشته اند بعد از سالها تلاش برای براوردن شرطها درشهری دستگیر میشود و به تیمارستان منتقل میشود.


: شیما مومنی
: افسانه زمانی
: الهام لطیفی

: مانی امان
: حسین درفکی
: پریا کیهانپور

دیدگاهتان را بنویسید