نمایش مادر به روی صحنه رفت.

: فلوریان زلر
: تینوش نظم جو
: رضا احمدی
مادر در خانه گرفتار تنهایی است و همدم همیشگی او، اوهامی است که تمامی ندارند.
:مهدی پاکدل آرش تبریزی

: رضا احمدی
: مژگان عیوضی
: سینا افشار
: رضا خضرایی
: ندا کاوندی مهران عشریه
: رضا جاویدی
: کامران اقتداری
: عرفان خاتونی مقدم
: مژگان عیوضی
: میثم نویریان
: سینا افشار
: رضا خضرایی
: ندا کاوندی، مهران عشریه
: رضا جاویدی

دیدگاهتان را بنویسید