نمایش مجلس خواستگاری مبارک به روی صحنه رفت.

: کامران پورناجی
: سیروس معصومی، محسن برزگار، کامران پورناجی، سمیه قاسمی، مجید برومند، شیده پورمحمدی، افسانه مهر، علی جوادی، امیرمهدی عطار، حمید مریدی، محمد اسدزاده، مهدی آذخ، فاطمه مهربان، فاطمه بصیری، درخشنده بوستانی مهدی کهنسال، علی احتشامی، پردیس باغبانی، ستایش انیسی، سحر طباطبایی و مسعود صادقی
پسری بارها به خواستگاری دختری می رود که پدر دختر مخالف ازدواج آنها می شود. پسر تصمیم می گیرد سیاه حجره میرزا شود تا کسی نتواند با او ازدواج کند. ولی…

: محمود بیات، فرزانه طوسی
: کامران پورناجی
: محمد اسدزاده

دیدگاهتان را بنویسید