نمایش مجلس مهتاب کشون به روی صحنه رفت.

: طیبه مونسان
: سیامک دری
: آرمین خوش نیک، جواد آدینه، زهرا سید زاده، سیامک دری
فردا روزیه که قراره فرشید اعدام بشه،اما اون اعدام نمیشه. چون تا همین چند دقیقه پیش فقط یک نفر رو کشته بود اما حالا…


: جواد آدینه
: طیبه مونسان
: محمد هداوند
: امیر پارسا جو
: لیلا بابایی فلاح، کیان امیری
: پانیذ خوش نیک

دیدگاهتان را بنویسید