نمایش مدرسه پینوکیو به روی صحنه رفت.

: آرش سنجابی
: (به ترتیب ورود به صحنه) بابک صحرایی، نورا هاشمی ،علیرضا میرزا محمدعلی، رازیما میرزایی، مهسا باقری، فاطیما درستکار، اتابک نادری، سیما خضر آبادی، سوزان صفانیا، فریبرز گلبن
الان چیز زیادی از اون مجموعه رخدادها یادم نیست، اما بهش می گفتن مدرسه پینوکیو!

: امیرعلی تقی زاده

: پویا امینی
: مهدی کاسه ساز
: پریسا محسنی
: ستار اورکی
: حامی
: رازیما میرزایی
: الهام میرباقری
: مهدی رایگانی
: ساقی بلیغ

–  بر اساس برداشتی آزاد از رُمان «بختیار علی»

دیدگاهتان را بنویسید