نمایش مرگ در می زند به روی صحنه رفت.

: شاهین رمضانی
: عارف قدیمی و کارمانیا میر احمدی
‌مرگ، با صورتی سفید و شنلی سیاه، در نیمه های شبی وحشت آور، پاورچین پاورچین، در کوچه های تاریک حرکت می کند. خانه ها را یکی پس از دیگری رد کرده و به خانه مورد نظر نزدیک می شود. نه از در وارد می شود و نه از پنجره. مرگ قصد دارد، صاحب خانه را غافلگیر کند. صاحب خانه بدبختی به نام نات که مرگ قصد گرفتن جانش را کرده است.

: آرش مهماندوست

: وودی آلن
: دکتر علی یعقوب زاده
: دکتر امین رجبی کندلجی
: منظر لشکری
: مهسا رضائی، سامان کاشفی پور
: مژگان محمدقلی
: سولماز نجفی
: مرجان صفابخش
: علی جوادی، مهدی خدابنده لو
: شقایق رمضانی
: مجید علی نقی
: امیرمحسن سرخوش
: الهه مقاره
: الهام مقاره

– نمایش پیشین از این گروه: «خواستگاری» | ایران تماشا

دیدگاهتان را بنویسید