نمایش مریم به روی صحنه رفت.

: محمدرضا کامیاب
: مهیارجایمند، میلادحسن پور، فاطمه زهرا موسویان، هدی نوری، مصطفی یگانه، ایمان ابوالحسینی، پیمان چمنی، فاطمه پرکار، زهرا ضرابی، محنا اصغری، نیلوفر شجاع، مونا بزرگپور، ستایش واسعی، معصومه حسنی، سپیده علیپور
نمایش مریم حکایت زندگی دختری است که بخاطر نذر مادرش به معبد سپرده شده و نارضایتی و اعتراض مردم، نتیجه‌ی زندگی پیاپی وی در معبد بود. این امر موجب شد تا او در ادامه زندگی خود با مشکلاتی متفاوتی رو به رو شود…
: موسسه شهید مطهری

: حمیدرضا علیزاده، علیرضا گلبابایی، حسام علیزاده، مریم رکیده، عارف باباجان زاده

دیدگاهتان را بنویسید