نمایش مستند به روی صحنه رفت.

: محمود حسینی
: جواد قاسملو

فردی به دنبال دوستش می‌گردد که در کودکی او را گم کرده است و در مسیر پیدا کردن او درگیر مفهموم دوم بودن می‌شود.


: پویان باقرزاده
: سیاوش آقا رضی
: مازیار درخشانی
: شایان حبیبی
: ویدا رضایی
: رضا سهرابی
: مهدی حیدری

دیدگاهتان را بنویسید