نمایش مشاوری به نام شازده به روی صحنه رفت.

: پیمان یاحقی
: محسن اسلامی، مهسان عطایی و پیمان یاحقی
شازده کوچولو، با روباه دوست دیرینه خودش به مشکل خورده است. روباه او را گول زده و به همراه گل رز او فرار می کند و شازده کوچولو روی زمین می ماند و بزرگ می شود، به دانشگاه می رود و در رشته روانشناسی به تحصیل می پردازد که اتفاق پر رنگی برای رخ می دهد که…

: هانیه وزیر پناه

: هانیه وزیر پناه، مهسان عطایی
: محسن اسلامی
: نیلوفر وزیر پناه
: هانیه وزیر پناه
: سام ایزدی
: مائده حیدری

 

دیدگاهتان را بنویسید