نمایش مشغله کاذبیه به روی صحنه رفت.

: علی صدر
: محمد صالحی، علی شجری، مائده تقوایی
قصه دو بیمار روانی با مشکلات متعدد و پزشک قلابی که برای درمان نشدن آنها تلاش می کند…

: علی صدر

: کژال روزبه
: علی صدر
: گروه هنری اقلیما

دیدگاهتان را بنویسید