نمایش مشق شب به روی صحنه رفت.

: امیر نجفی
: رضا محمدخانی، نیکان راست‌قلم، علیرضا حق‌پرست، سمیرا نجاری، علی چاقوچی، یگانه رجبی، برسام نوری، مرتضی یوسفی

خانواده ای برای خوردن شام سال تحویل دور یک میز جمع شده اند


: موسسه هنری مهرسان
: سارا بهرامی، مهدی اسدی
: پوریا اخوان
: محمدرضا رحمتی
: پویا نوروزی
: امیر نجفی
: مهدی آشنا
: حامد رسول‌آبادی

دیدگاهتان را بنویسید