نمایش معجزه های مدرن به روی صحنه رفت.

: ژان میشل ریب
: محمد جابری
: امیر عبادی محمد جابری
در روز یکشنبه ناگهان یک خودکار عظیم در وسط حال پذیرایی یک خانواده ۳ نفره در شهر کروز پدیدار می‌شود تا اینکه…

: خانه نمایش دا
: محمد جابری
: محمد عبدالوند
: امید درویشی
: محمد جابری
: احسان مظفری
: بهار فاطمی
: هومن مرادی
: امین دهقانی
: مهدی یارقلی
: امید درویش پور
: امید درویشپور
: مهدیه جلم بادانی

دیدگاهتان را بنویسید