نمایش من به روی صحنه رفت.

: سیاوش پاکراه
: غزاله توده زعیم، امیرشمس، شبنم دادخواه، مصطفی لطیفی خواه
فاجعه ای پشت دری بسته درحال رخ دادن است. جریان سیال ذهن شخصیت اصلی به صورتی پراکنده داده هایی را پیش روی تماشاگر نمایان می سازد تا بر اساس تاویل او چرایی و چگونگی آنچه از چشمانش پنهان است عریان شود.

: امیرحسین دوانی
: رها جهانشاهی

: علی کوزه گر
: سعیده خان بابایی
: دنیز تفقدی
: مهدی فاتحی، استودیو فا
: مهدی آشنا
: رضا مرشد
: نگار حافظ

: فریبرز دارایی
: امیر قالیچی

دیدگاهتان را بنویسید