نمایش من تاجی ام به روی صحنه رفت.

: محمد زعفرانی
: ‏راضیه بهرامی، ‏مهسا دامرودی، ‏ستاره الله دادی، ‏عاطفه ظفری
نسبم از رگ و ریشه قاجار است، پدر خدا بیامرزم حسن خان، خزانه دار شاه شهید بود. صاحب منسبی‌اش از ایستایی تاج کیانی بر کله سلطان بود و این عین بدبختی است که حیات آدمی بسته به آن تخم و ترکه شوم باشدکه در گودی خالی از چشم مردم تخت شاهی گذاردند. حال سال ها گذشته و من در آفتاب تند تابستان روبه هِرِّه، روی صندوقچه پوسیده نشسته‌ام و ببری را نوازش می کنم.

: کافه خونه، گروه هنری روژمان

گروه کارگردانی
: محمد شبدار
: محمدجواد رضازاده
: سالار رئیسیان، امیرمحمد ملکی
: بهنام معیریان
: مریم ابراهیمی، مسعود جباری
: وحید چمانی
: علیرضا زارعی
گروه لباس
: سپیده منصوری
: آیدا شهیر
: محمد شبدار
: میلاد کاردان
: علیرضا صفایی
موسیقی
: استاد فقید محمد بهارلو
: مریم افتخاری
: محمد زعفرانی
: امیرحسین غفور
: مهسا دامرودی، سامان نامور
: با الهام از آثار وحید چمانی

دیدگاهتان را بنویسید