نمایش من

فاجعه ای پشت دری بسته درحال رخ دادن است. جریان سیال ذهن شخصیت اصلی به صورتی پراکنده داده هایی را پیش روی تماشاگر نمایان می سازد تا بر اساس تاویل او چرایی و چگونگی آنچه از چشمانش پنهان است عریان شود.

: سیاوش پاکراه


: امیرحسین دوانی
: رها جهانشاهی

: غزاله توده زعیم، امیرشمس، شبنم دادخواه، مصطفی لطیفی خواه

: علی کوزه گر
: سعیده خان بابایی
: دنیز تفقدی
: مهدی فاتحی، استودیو فا
: مهدی آشنا
: رضا مرشد
: نگار حافظ

: فریبرز دارایی
: امیر قالیچی

  تالار مولوی – سالن اصلی
  ۲۴ مهر تا ۲۸ آبان
  ۱۹:۰۰
  ۵۵ دقیقه
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید