نمایش موزه حیات انسانی به روی صحنه رفت.

: رودابه سرمدی
: فرشته اعظمی
: ( به ترتیب حروف الفبا) مهدی آزادی راد، محمد باریگزی، محسن بانصیری، محمدحسین بربری، محمدامین بغدادی، محمود پیری، تینا جعفری، ملک خسروی، دانیال رابعی، سپیده زینعلی، آزاده شهبازی، ابراهیم صابری، رامین مارالی، علیرضا محمدی، رضا معزی
این موزه برای نخستین بار در کشور چرام افتتاح شد، و شامل تعدادی گونه های انسانی ست و بعد از حضور در ٩٩ درصد کشورهای جهان برای نخستین بار به ایران آمده است.

: مهدی طایفه حیدری

: تینا جعفری
: علیرضا میرانجم
: فاطمه محمد امیری
: آذر میثمی، مریم اعظمی
: مهدی منتصری
: فاطمه شهبازی
: رامین مارالی
: آرش رضایی، مریم رحمانی
: آرمین حسینی

دیدگاهتان را بنویسید