نمایش مولن روژ به روی صحنه رفت.

: محمد قدس
: میثم احمدی
: حسام نورانی
: صبا کسمایی
: میثم احمدی
: داریوش یگانه
: شیما میر حمیدی
: حسام نورانی
: صبا کسمایی
: کیارش بختیاری
: استودیو مشق
: مهتاب کُرکوندی
: گلاویژ نادری

دیدگاهتان را بنویسید