نمایش میمون به روی صحنه رفت.

: وحید رهجوی، حسین ملکی
: بهنام حسن‌پور

: عارفه هوشیدری
: ریحانه گنجی، آذین امیری
: علی رحمانی
: ج. شکرزاده
: آتوسا امینی، محمد غلامی

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید