نمایش مینواس به روی صحنه رفت.

: علی ریاحی زاده
: نوشین نوروزی، علی ریاحی زاده، محمدرضا یحیایی، رویا کریمی، محمدحسن کریم وند، رضا حسین نژاد، مهرداد حسین زاده، فاطمه آمی احمدی، مهدیس نظری، پرنیا عسگری

نمایش مینواس که اصطلاح رومی ماه می باشد روایتگر داستان زندگی امپراتوری است که دنبال همین جاودانگی است و قرار است شیوه این امپراتور در رسیدن به جاودانگی و ماندگار شدن را در نمایش مینواس ببینیم. کالیگولا نام همین امپراتور است که داستان زندگی اش خیلی آشناست و شاید هم شنیده باشید ولی داستان نمایش مینواس خیلی متفاوت تر از داستان اصلی کالیگولاست.


: رضا حسین نژاد
: علیرضا اسلامی گیلانی
: فاطمه آمی احمدی و مهرداد حسین زاده
: فاطمه آمی احمدی
: فاطمه آمی احمدی
: پارسا شیرازی
: علی ریاحی زاده
: فرشاد فیضی
: سپهر صفرخانی
: سهیل صفرخانی
: علیرضا آمی احمدی

دیدگاهتان را بنویسید