نمایش نامادری و گل سنگ به روی صحنه رفت.

: زهراسادات یاسینی
: سحرعباسی، زینب غلامی، دیانا اژدری، فاءیقه زارعی، رومینا سعیدی، نیازصدیق، ریحانه ارامش، شادی خسرو ابادی، مهرسا زمردیان،ستایش صدیقی،  ریحانه رشیدی، سایدا بیگی، النا غفوری، ترنم عبدالملکی، پانیا نورافزا، رونیا سادات یاسینی، پارمیداسادات یاسینی، حلما زارعیان، هلیا امیری، نیکا بادپا، نوناسادات مزینانی، زینب حسنی، هستی لالوی، دینا عباسیان، ایلا نقشین پور، صبا صنعتی، بهاره باقریان، ستاره وکیلی، ستایش وکیلی، الینا فاضلی، شیدا حکیمی، نیایش حکیمی، ملیکا هاشمی، نیکی هاشمی اولیاء، میترا استاچی، ملودی خالدان

: خانه نمایش دا
: زهراسادات یاسینی
: شهلا هدایتی

دیدگاهتان را بنویسید