نمایش نت های خاکستری به روی صحنه رفت.

: اصغر محمدی
: نسرین محمدی، آنیتا قربانی فر، رعنا محمدی، محمود میناخانی، مسعود پاکتی، ولی عباسی، زهرا انصاری، حسین پیری نژاد، نسترن صفری، رباب عبادی، محمد حسین پیری نژاد، رباب نجفی، جعفر کاظمی و محمد سبحان نجفی
سفری به دنیای ناشناخته و در جامعه ناکجاآباد و در زمان نامشخص که در آن برای دخترک نوازنده ویولن اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد.

: نسرین محمدی
: کیارش میر محمد رضایی
: لیلا انصاری
: نسرین محمدی
: محمود میناخانی
: رادین شب خیر، رادمان شب خیر، لیلا انصاری
: مسعود پاکتی
: داود کراری
: اصغر محمدی

دیدگاهتان را بنویسید