نمایش نیست به روی صحنه رفت.

: حسنیه زاهدی
: شیرین جروقی، مهدیس حیدری، سایان فرخی، آوا متوقع

: فاطمه باقری، مریم حاج بابایی
: مهدیس حسینی نیا
: حسام طالبی حقه
: علیرضا میرانجمی
: حسام طالبی حقه، آناهیتا یوسفی
: مهتا کریمی
: ملیکا قدیمی، آناهیتا یوسفی

 

دیدگاهتان را بنویسید