نمایش نیوجرسی به روی صحنه رفت.

: علی هاشمی نیا
: امیر اسفندمز
: (به ترتیب ورود) سینا نریمیسا، امین علیپور، آرزو لولویی، محمد جان فدا، مریم خاکپور
جرسی تصمیم می‌گیرد آدم جدیدی باشد.

: علی هاشمی نیا، مصطفی جهانگیرثانی
: تینا عرفانیان
: طهورا نبیان
: پگاه ملکی
: سعید حق مراد
: محمد مهدی جهانی
: آرزو لولویی
: سید هادی محقق
: حسین سبزی کاریان
: فیروزه عباسی سعدی
: امیرحسین مصطفایی
: خیریه گندم جان و گروه بازی سازی بابرکا

دیدگاهتان را بنویسید