نمایش هایپوترمیا به روی صحنه رفت.

: محمدصادق کریمی زاده، محمدسینا حیدری زاده
: وحیدرضا اصغری زاده، محمدسینا حیدری زاده، نوید صادقی، امیرمحمد عمادی سهی، پانیذ معظمی، فرنوش میرزایی
کافه ای به حالت تعطیل قرار دارد که صاحب آن خلافکار است. نقاش داستان ما به طریقی با او آشنا می شود و از خلاف های او آگاه است و درصدد جبران خسارتی که با خلاف هایش به مردم عادی زده بر می آید

: امیرحسین یزدان پناه

: محمود امانی
: محمد امین باهو طرودی

دیدگاهتان را بنویسید