نمایش هتل کالیفرنیا به روی صحنه رفت.

: ارسلان گل محمدی
: فرزاد دشتی، رها ربانی، فرزاد سهرابی، سحر رحمانی، علی پیله ور، غزال گل محمدی، مجید پورعزیزیان، مریم بابایی، امین ظریف نگر
روایتی از چهار زوج در هتل کالیفرنیا.

: عظیم گل محمدی
: نیل سایمون
: شهرام زرگر

: سارا داروفروش
: سحر رحمانی
: امین ظریف نگر
: سید محمد صادق سیادت
: میلاد الهی
: غزال گل محمدی
: سهیل گروسی
: داریوش ادهمی
: امین ظریف نگر، داریوش ادهمی
: کیان طایفه، داریوش ادهمی
: امین آسیابی

دیدگاهتان را بنویسید