نمایش هشتمین روز هفته به روی صحنه رفت.

: شاهین اسنا
: اردلان فروتنی نیا، الهام طرحانی، فائقه مجیدی، آویشه پرتوی، علیرضا شعاعی
با چشمان بسته نگاه کن، زندگی زیبا نیست، زندگی خواستگاه محال هاست، آرزوهایی معلق که چون پیراهنی از بند رخت رها گشته، بر خرابه ای ویران به گوشه ای تنها افتاده اند…

: آرش علیزاده

: آرزو جابری
: شاهین اسنا
: آرزو جابری
: آرش علیزاده
: بیتا کاویانی

دیدگاهتان را بنویسید