نمایش همسایه جهنمی به روی صحنه رفت.

: تیما قاسمیان
: حسن حلیمی، مهربان خداوردی، محمدرضا شجاعیان، امیرعلی مکرمی پور، تیما قاسمیان
استادی جهت تدریس در دانشگاه وارد شهر دیگری می‌شود. او نیمه شب به دانشگاه رسیده و مجبور می‌شود که شب، داخل خوابگاه دانشجویان استراحت کند.

: گروه هنری آتم

: آیدین آقازاده
: فاطمه زینال زاده
: حسن حلیمی
: آیدین آقازاده

دیدگاهتان را بنویسید