نمایش همیشه یک راهی هست…به روی صحنه رفت.

: رضا پهلوان
: مریم فتحی، رضا پهلوان، ماهرخ امینی، محمدمسعود حاجیها، سحر رحمانی، علیرضا اسلامی گیلانی، پارسا شیرازیان، سمیه رضایی، محمد تاجیک
تا به حال از خودمان پرسیده‌ایم چرا پایان نمایش اینگونه است؟ چه می شد اگر پایان نمایش تغییر می کرد؟ چه کسی می‌تواند پایان نمایش را تغییر دهد؟ نویسنده؟ هنرپیشه؟ یا . . .

: محمدمسعود حاجیها

: نشاط پورفراهانی
: مسعود تکاور
: پارسا شیرازیان
: مسعود تکاور
: علیرضا اسلامی گیلانی
: محمدمسعود حاجیها
: بهمن عزیزی
: فاِئزه خادم
: احمد اسماعیلی
: نازنین گنجی

دیدگاهتان را بنویسید