نمایش هیچکس رو محکم بغل نکن به روی صحنه رفت.

: محمدجواد سجادی، فاطمه کاظمی
: محمدجواد سجادی
: ابولفضل صفوی، فاطمه کاظمی، عرفان آیتی


: وحید افشار
: فاطمه شکرالهی، شمیم زرافشان، صحرا جهانگیری
: راضیه فاضلی
: مصطفی جلمبادانی
: محمد صادقی
: شبنم روزبهانه
: راضیه فاضلی
: پیمان احمدی

: پارسا موسوی نژاد
: بهاره بهارلویی
: سارا حدادی (you Studio)
: راضیه فاضلی
: صحرا جهانگیری
: استودیو زاوش

: کامبیز معماری، علی اصغر گودینی، شبنم روزبهانه

دیدگاهتان را بنویسید