نمایش والس تصادفی به روی صحنه رفت.

: محمد حسین صادق زاده مقدم
: متین نجاتی، نورا حسینی
در یک اتاقی تقریبا شبیه به برزخ، فرشته ای جوان از طرف مقامات بالادست مامور بازی با یک بانوی تصادفیست و شرایط پر فراز و نشیب بازی باعث ایجاد رابطه ای بین این دو می شود.

: پیمان نبی
: ویکتور هائیم
: اصغر نوری

: حبیب هاشمی
: موناسادات طباطبایی
: سید امید حجت
: محمد حسین صادق زاده مقدم
: رومینا راستی
: ایمان نظری
: حسام افسری
: آوا صالحی
: رضا آقایی
: آرتوبیت
: گروه تئاتر ریما
: فرید رحمتی
: رومینا راستی مهدی طاهر پور
: بهراد ضحاکی شایان محسنی
: هلیا بهرامی
: مصطفی نبی
: میلاد صفاجوی
www.valsetasadofi.ir

دیدگاهتان را بنویسید