نمایش وحشی به روی صحنه رفت.

: حسین برفی نژاد
: مهدی قربانی، فائزه یوسفی، امین دهقانی، محمد عبدالوند، عباس خدا قلی زاده، حسین برفی نژاد، خیزران جهان بانی
یک اتوبوس در صحنه است و همه آماده رفتن به تور دیدن حیوانات وحشی هستند.

: رضا طالبی
: حسن محمدی
: کیارش راد مهر
: بهرام رامه
: امین دهقانی
: کتایون صفری
: وهاب ناصری منش

دیدگاهتان را بنویسید