نمایش ورودی ۸۹ به روی صحنه رفت.

: محسن احتشامی
: میلاد احتشامی، صیاد آیینه وند، فرانک جلیلی، سمن قناد، محمد نوحیان
داستان پنج نفر دانشجو است که از زمان دانشجویی روابط دوستانه، عاشقانه و پیچیده ای بین آنها شکل می‌گیرد و در نهایت با ناپدید شدن یکی از آنها به مدت چهار سال معمای داستان آغاز می شود و با برگشت آن شخص قصه آغاز می‌شود.

: امیر نعمانی

: ماهرخ سلیمانی پور
: احمد طهرانی فرد
: امیرپوریا مسعودنیا
: یاسمن مومنی
: مارال سوری
: معصومه جاوید
: شهرزاد رویائی
: مهدی جوان بخت، رهام شناسا
: صادق زرجویان

اجرای پیشین این کارگردان:
گیم تیاتر غیرمنتظره شهرکتاب دانشگاه تهران
گیم تیاتر غیرمنتظره کافه لبیستروپاپ

دیدگاهتان را بنویسید