نمایش ولپُن به روی صحنه رفت.

: مهدی کوشکی
: (به ترتیب الفبا) امیر باباشهابی، سجاد باقری، حسین برفی نژاد، الهام جدی، عباس خداقلی زاده، بهرام رامه، حسین رحمانی، احسان رضوانی، محمد سعیدی، محمد طیب طاهر، رومینا قاسمی، مصطفا کوشکی، مهدی کوشکی، آذین نظری، ایمان نظیفی، امیرحسین ولی

: ثمین زرافشان
: بن جانسن
: نازنین حاجی زاده

: محمد رضانژاد
: زهره کاظمی
: میثم انتظاری
: کاظم بابایی
: بابک احمدی
: آرین کرمی، سحر شاطری
: آسبد نوارف
: نگار کیمیا
: فرناز یحیی پور
: شکیلا یزدی
: حسین عابدین
: میثم پیزری
: علیرضا کیهان
: کوروش کله

همراهان پیشین
: حسین رحمانی، بهرام رامه
: کیارش اعتماد سیفی

 

دیدگاهتان را بنویسید