نمایش و او جان من است … به روی صحنه رفت.

: حمید حرا
: (به ترتیب حروف الفبا) مسعود اصغری، مرتضی اصغری، حمید انصاری پور، محمد رضا جمال، امیرحسین چمن زاد، امیر علی حبیبی، پیمان خراسانی، محمد رضوانی زاده، وحیدرضا رییس پور، محمد مهدی سادات اعلایی، محمد مهدی سیمین، سید حمید رضا شاهاندشتی، علیرضا عمرانی، محمد حسن کلانتری، حامد محبی، سعید مدنی، نوید مدنی، مهدی مردان خانی، علیرضا ناظم، سید محمد مهدی هاشمی دانا، مصطفی یعقوبی و …
ششصد سال پس از مسیح، از سوی جزیره العرب ،کنار سرزمین یمن امروزی،تمدنی با شکوه از مسیحیان پدیدآمده بود؛که مردمانش در دین و فرهنگ خود را برتر از دیگر اقوام میدانستند.سپیده دمی سوارانی از مدینه نامه ای آوردند که:یا به کیش ما درآیید یا مالیات دهید یا آماده ی کارزار شوید…! روزگار پرالتهابی میان نجرانیان سپری شد تا سرانجام…

: مهدی حاج محمود عطار

: بهزاد جاودان فر
: سید وحید میر یونسی
: دکتر علیرضا نشوی

 

دیدگاهتان را بنویسید